Това са инструкции за случаите, когато телевизията въобще не тръгва. Ако работи, но с влошено качество, вижте статията „Когато телевизията прекъсва“.

Симптом: надпис „Достъпът ви е отказан“ или „Your STB is blocked“
Това е единственото съобщение, което излиза, когато услугата ви е спряна от системата. Най-честата причина е изтекъл абонамент.

Симптом: черен екран
Екранът остава черен и без никакви надписи, когато има проблем в участъка между устройството и телевизора. Във всички други случаи, ще виждате поне логото, когато рестартирате устройството от тока, както и различните съобщенията за грешки. Ако ви е изтекъл абонамента или имате проблем с достъпа, екранът няма да остане черен.

Действия:

☻ проверете дали телевизорът е включен на същия HDMI вход, на който е закачен кабелът на устройството. Ако например устройството е закачено към HDMI 1, с дистанционното на телевизора изберете източникът, съответстващ на HDMI 1
☻ възможно е устройството да е „забило“. Изключете го от тока и го включете пак. В първите 30 секунди трябва да се вижда логото и надписа, показващ зареждане.
☻ възможно е HDMI кабелът да се е извадил. Проверете дали е добре влезнал в устройството и в телевизора. Понякога изглежда, че е влезнал докрай, но в действителност може да влезне още един-два милиметра.
☻ сменете HDMI входа на телевизора. Има редки случаи, когато конкретен HDMI вход не иска да разпознае устройството, дори ако дотогава е работил безпроблемно.
☻ рестартирайте телевизора от контакта.

В краен случай, ако по никакъв начин не можете да видите логото на устройството, възможно е да е изгоряло.

Симптом: надпис „Page loading error“
Това означава, че устройството няма връзка с интернет.
Вижте дали срещу Ethernet: пише Enabled. Ако не – проверете мрежовия кабел между устройството и рутера, както и дали рутерът е включен.
Най-честият случай да не работи при включен етернет (лан), е след спиране на тока, когато устройството е тръгнало по-бързо от интернета. Рестартирайте устройството.
Ако след рестарт още не тръгва, вижте дали срещу „IP:“ пише нещо. Ако има числа (примерно 192.168.1.2), значи проблемът е от рутера ви навън. Проверете дали изобщо имате интернет и рестартирайте рутера. Ако не тръгне, потърсете съдействие от интернет доставчика. Възможно е някой firewall по пътя да ви спира.
Ако срещу „IP:“ не пише нищо или пише „n/a“, значи устройството не получава адрес от рутера. Проверете връзката между устройството и рутера и рестартирайте рутера.
В по-редки случаи проблемът може да се дължи на не работещ първи DNS сървър. Тогава интернета от телефоните и компютрите ще продължи да работи, макар и с известно „замисляне“, защото те използват по два сървъра и преминават на втория, ако първият не отговори до 30 секунди, но боксът използва само един. Възможно решение е да зададете статично DNS сървър в устройството. Използвайте публичните 8.8.8.8 или 1.1.1.1

Симптом: надпис „Time on the device is not synchronized“ (времето на вашето устройство не е сверено)
Това може да се дължи на две неща:

☻ фърмуерът на устройството е много стар (преди 2014-та година) и през това време не е ползвано с нашата система. Докато устройството се рестартира, натиснете бутона „Меню“, влезте в системни настройки и обновете фърмуера.
☻ вашият интернет доставчик е спрял достъпа до NTP сървърите за сверяване на времето. Има вируси, които атакуват NTP сървърите и от време на време доставчиците спират изцяло достъпа до UDP порт 123, понеже това е най-лесният начин за блокиране на тези вируси. Поискайте от вашия доставчик да ви разреши достъпа до UDP порт 123 или до NTP сървърите, или в краен случай да ви каже кой сървър е разрешен, за да го въведете в системните настройки на устройството.
☻ в редки случаи стандартният NTP сървър „pool.ntp.org“ не работи с конкретен интернет доставчик. Ако проблемът не се оправя от само себе си, можете да пробвате да въведете друг сървър, например „time.google.com“