IP Телевизия (IPTV)

IPTV (на английски: Internet Protocol TeleVision – телевизия през интернет протокол) представлява конвергентна услуга (или технология) за предоставяне на мултимедийно съдържание (видео, аудио, данни и/или интерактивни приложения) на крайни потребители чрез платформа, базирана на Интернет протокол (IP) с гарантирано качество

ЕВОЛЮЦИЯТА В ТЕЛЕВИЗИЯТА

Аналогова телевизия

Аналогова телевизия — Програмата от телевизионното студио достига до зрителя, като сигналът се пренася чрез аналогов метод и се приема с антена (ефирна аналогова тв) или по кабел (кабелна аналогова телевизия). Повечето от нас знам как с влошаване на климатичните условия се влошаваше и услугата. Все още могат да се гледат телевизии по този начин.

Цифрова телевизия

Цифровата телевизия (или дигитална телевизия) е технология за приемане и предаване на движещ се образ и звук на разстояние (телевизия) с използване на цифров сигнал, за разлика от аналоговата телевизия, която се излъчва чрез аналогов сигнал. Този тип телевизия позволява излъчването на повече телевизионни програми в определена честотна лента, а също и предоставя допълнителни услуги като субтитри, разписание на телевизионна програма(EPG), допълнителни аудио-канали, програми по заявка и платени канали. Съвременните телевизори се произвеждат с вградени устройства за цифрова телевизия, но за приемане на цифров сигнал с обикновен (аналогов) телевизор е необходим цифров декодер.

IPTV телевизия

IP телевизия – Интерактивната телевизия – IPTV е най-новият и модерен начин за разпространение на съдържание. Гледа се с допълнителна приставка set-top-box и поддържа всички модели телевизори. Сигналът на почти всички ТВ канали се приемат директно от студиата, където се излъчват. Това гарантира отлично качество на картината и звука. Преносната среда е директна оптична линия до сградата на клиента. От там сигнала се разпространява до STB устройството по кабела за Интернет. По трасето няма усилватели или други активни устройства, които да влияят на качеството.
Телевизията предлагана от нас е на базата на съвременна IPTV платформа, която позволява да паузирате, превъртате назад и напред, гледате предавания на запис, записване на флашка, да гледате филми от Интернет и много други.

Нека да разгледаме IPTV схемата, за да разберем по-добре как работи IPTV

В зависимост от мрежовата архитектура на доставчика на услуги, има два основни типа IPTV архитектура – централизирана и разпределена.

Моделът на централизирана архитектура е сравнително прост и лесен за управление, тъй като цялото медийно съдържание се съхранява на централизирани сървъри и то не изисква цялостна система за разпространение на съдържание. Централизираната архитектура като цяло е добра за мрежа, която осигурява сравнително малко разгръщане на VOD услуга, има адекватна честотна лента на ядрото и има ефективна мрежа за доставяне на съдържание (CDN).

Разпределената архитектура е също толкова мащабна, колкото и централизираният модел, но има предимства при използването на честотна лента и присъщи функции за управление на системата, които са от съществено значение за управлението на по-голяма сървърна мрежа. Следователно оператори, които разгръщат сравнително голяма система, трябва да обмислят да прилагат модел на разпределена архитектура още от самото начало. Разпространената архитектура изисква интелигентни и усъвършенствани технологии за разпространение на съдържание, за да се увеличи ефективната доставка на мултимедийно съдържание през мрежата на доставчика на услуги.

Ето как изглежда примерна IPTV мрежа

Излъчващото съдържание от спътници и местни антени се получава от централизирани сървъри. Това е мястото, където телевизионните канали и AV източниците се кодират, криптират и доставят под формата на IP многоадресни потоци. Централизираните сървъри ще съдържат също рекламни сървъри, поточни сървъри на живо, сървъри и платформа на видео по поръчка (VOD) и е мястото, където видео активът се съхранява и се обслужва като IP потоци, когато потребителят направи заявка.

Исканите видеоклипове и телевизионни канали се доставят на зрителя чрез интернет мрежата, която се състои от стабилна и гарантирана интернет връзка.

Когато даден клиент иска да се абонира за определена IPTV услуга е нужен Set-Top-Box (STB) или software, който декодира и дешифрира потоци от телевизионен сигнал и VOD за да се покаже на телевизионния екран. Устройствата са свързани с интернет посредством кабел или WiFi (рутер)

Въпреки че това е типичен пример за IPTV архитектурен модел, поради голямото разнообразие от доставчици на услуги днес, които се предлагат на пазара, всеки доставчик може да реши да внедри малко по-различна архитектура, която отговаря на техните нужди, географска зона, крайна интернет връзка, местни пазарни условия, изисквания и бизнес модел. В основата си обаче принципите остават същите и може да не са твърде различни от това, което виждате тук.