УПЪТВАНЕ
за дистанционно управление за устройствата MAG524/MAG524w3

УПЪТВАНЕ
дистанционно управление за устройствата MAG520/MAG520w3

УПЪТВАНЕ
за програмируемо дистанционно управление за устройствата MAG за модели от 2-ра и 3-та серия

Дистанционното управление разполага с блок от 5 програмируеми бутона (маркирани със син цвят), които могат да се използват за управление на други устройства (ТВ, декодер, усилвател и т.н.)

За да се програмира се използва следната процедура:

1. Натискат се едновременно и се задържат за 2 секунди бутоните On/Off и A/V. Когато зеленият диод на On/OFF бутона спре да мига и премине в постоянен режим на работа, това означава, че дистанционното е в режим на програмиране.
2. Желаният бутон за програмиране се натиска веднъж, без да се задържа. Зеленият диод започва да мига.
3. Дистанционното на другото устройство се насочва срещу това на STB устройството като се задържа желаният бутон от него (Пример: натиска се постоянно Volume + на дистанционното на телевизора). След две бързи премигвания на зеления диод, може да се продължи програмирането на другите бутони.
4. Програмирането се завършва и записва с едновременно натискане на бутоните On/Off и A/V, при което зеленият диод изгасва.
5. При препрограмирането на бутоните за увеличаване и намаляване на звука, функционалността им за контролиране на STB MAG-250 се загубва. Препоръчително е, в случай, че ще се ползват, преди препрограмирането им да бъде увеличено нивото на звука на бокса на около 80%.
6. При необходимост да се възстановят настройките по подразбиране (съотв. VOLUME бутоните да възстановят функцията си за управление на STB), се натискат едновременно бутони SETUP и OK, като се задържат 2 секунди. Червеният светодиод примигва пет пъти и дистанционното е нулирано.