Дистанционно управление

Натиснете едновременно бутона SETUP и OK и задръжте за 2 секунди червен светодиод ще мига 5 пъти. Нулирането се извършва.

1. Включване/изключване на телевизора (изисква програмиране)
2. Избор на език, звук и субтитри
3. Включване и спиране на звука
4. Връщане към началото на текущо и предходни предавания
5. Преминаване към началото на следващо предаване
6. Връщане в начален екран
7. Бутон OK изпълнява две функции
– Показва програмата на телевизионните канали (EPG)*
– Потвърждаване на операция
8. Изпълнява две функции
– Превъртане напред и назад през една минута
– Избор на съдържание от EPG*
9. Настройки
10. Пауза, PLAY
11. Усилване/намаляне на звука
12. Включване/изключване на приемника
13. Виртуална клавиатура (само в системни настройки)
14. Превъртане напред и назад през една минута
15. Връщане на предна позиция
16. Информация за текущ канал или предаване
– две натискания – разширена информация
– три натискания – бърз избор на предавания
17. Превключване на канали
18. Преминаване от минало предаване към реално време
19. Превключване между последните два гледани канали

*EPG – електронен програмен справочник

 

В случай, че дистанционното управление не работи: 

  • Слаб заряд на батериите - сменете ги с нови
  • Замърсяване на платката - нужно е да се отвори и почисти със спирт
  • Поради някаква причина дистанционното е блокирало
  • Натиснете едновременно бутона SETUP и OK и задръжте за 2 секунди. Червен светодиод ще мига 5 пъти. Нулирането се извършва.
  • За да използвате услугата е необходимо да имате интернет свързаност.
  • В цената не влиза устройството (set-top-box), възможно е да активираме ваше или да си закупите online.
  • Цената е за активация на едно устройство. За всяко следващо има отстъпка.